ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

Державного вищого навчального закладу "Дрогобицький механіко-технологічний коледж"


Склад

 • Голова приймальної комісії
  директор коледжу: Звір Б.І.
 • Відповідальний секретар приймальної комісії
  Яцинич О.Б.

Документи приймальної комісії

Правила прийому для здобуття освітнього-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Підставою для оголошення прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у Державному вищому навчальному закладі «Дрогобицький механіко-технологічний коледж» (далі – ДВНЗ «Дрогобицький механіко-технологічний коледж») є ліцензія наказу Міністерства освіти і науки України від 27.09.2016 №1433л та витягу ЛВ №00452-000041 з Єдиної державної електронної бази з питань освіти та затверджені педагогічною радою (протокол № 3 від 03 грудня 2018 року) Правила прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до ДВНЗ «Дрогобицький механіко- технологічний коледж» в 2019 році.

Правила прийому розроблені приймальною комісією ДВНЗ «Дрогобицький механіко-технологічний коледж» (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році (далі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 року №1082 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30.10.2018 року №1231/32683.

Організацію прийому вступників до ДВНЗ «Дрогобицький механіко-технологічний коледж» здійснює приймальна комісія, склад якої затверджуєтьсянаказом директора. Головою приймальної комісії призначається директор ДВНЗ «Дрогобицький механіко технологічний коледж». Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію ДВНЗ «Дрогобицький механіко-технологічний коледж», затвердженим педагогічною радою ДВНЗ «Дрогобицький механіко-технологічний коледж» відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року №1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за №1353/27798. Положення про Приймальну комісію ДВНЗ «Дрогобицький механіко-технологічний коледж» оприлюднюється на веб-сайті ДВНЗ «Дрогобицький механіко-технологічний коледж».

Директор ДВНЗ «Дрогобицький механіко-технологічний коледж» забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії ДВНЗ «Дрогобицький механіко-технологічний коледж», прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директора ДВНЗ «Дрогобицький механіко-технологічний коледж» та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до ДВНЗ «Дрогобицький механіко- технологічний коледж», вирішуються приймальною комісією на її засіданнях.

Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті ДВНЗ «Дрогобицький механіко-технологічний коледж» в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

Переглянути правила прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до ДВНЗ «Дрогобицький механіко- технологічний коледж» в 2019 році.

Зміни до правил прийому


АДРЕСА
 • 82100, Львівська область
 • м. Дрогобич
 • вул. Раневицька 12
ГРАФІК РОБОТИ
 • понеділок-п'ятниця з 9:00 - 18:00
 • субота з 9:00 - 14:00
 • обідня перерва з 13:00 - 13:30